Rekonstrukce střech Fasa s.r.o.

Rekonstrukce střechy

Střechy rekonstrukce Naše společnost FASA mix-ibd, s.r.o. provádí kompletní rekonstrukce plochých střech, střešních  plášťů včetně jejich zateplení a veškerého příslušenství. Řídíme se vždy projektovou dokumentací a požadavků investora. Jednou z nejdůležitějších vlastností střechy je její vodotěsnost. Je proto důležité správně zvolit vhodnou hydroizolační vrstvu.

Při samotné rekonstrukci střech pracujeme s nejrůznějšími materiály foliových systémů (FDT Rhenofol, Alkor, Fatrafol) i modifikovaných asfaltových pásů (Elastek, Börner, Vedag). Samotná Rekonstrukce střechy pak musí být navržena a provedena s ohledem na stávající, či místní předpisy, užitnou hodnotu a také na případné lokální podmínky.


Proč rekonstrukce střech od Fasa?

Rekonstrukce střechy naší firmou přináší řadu užitečných vlastností a výhod kterými jsou zejména tyto: 
Úspora elektrické, případně tepelné energie a samotných nákladů na vytápění obytného nebo užitkového objektu
Mechanická odolnost a stabilita střechy
Tepelná ochrana v letních období proti nadměrnému teplu, v zimě pak proti chladu.
Požární bezpečnost střech
Ochrana proti hluku
Bezpečnost při užívaní


Galerie rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střech Rekonstrukce Fasa Rekonstrukce střech Střechy Fasa Střechy rekonstrukce Střechy rekonstrukce Střechy rekonstrukce Rekonstrukce střech Fasa Rekonstrukce střech Fasa Střechy rekonstrukce Rekonstrukce Fasa Střechy rekonstrukce

Rychlá poptávka

  Jméno
* Email
Váš text:


PS2 Micro | © 2002 - 2024 Chabera